Pedal Power
Img

Pedal Power

Elusen llogi beiciau yng Nghaerdydd yw Pedal Power, sy'n ceisio sicrhau bod pawb yn cael cyfle i feicio. Mae wedi'i lleoli yn y Parc Carafannau a Gwersylla. Mae gan Pedal Power feiciau i oedolion a phlant y gellir eu llogi, yn ogystal ag amrywiaeth eang o feiciau a threisiclau arbenigol a staff a gwirfoddolwyr cymwys i'ch helpu ag unrhyw rwystrau sydd gennych o ran seiclo.

Mae man llogi beiciau Pedal Power yn agos at barcdir di-draffig a llwybr Taith Taf, sy'n ymestyn o lannau Bae Caerdydd i dref farchnad Aberhonddu.

Mae gan Pedal Power gaffi croesawgar hefyd, sy'n cynnig prydau a byrbrydau iachus a'r Brecwast Beicwyr enwog. Mae'n ceisio defnyddio cynhwysion a gyrchwyd yn foesol drwy ddefnyddio cig lleol a chynhyrchion Masnach Deg ac yn ceisio diwallu amrywiaeth o anghenion dietegol, gan gynnig dewisiadau fegan/llysieuol. Cynhelir digwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau codi arian yn y caffi yn aml, gyda chacenni a phwdinau cartref blasus.

I gael rhagor o wybodaeth am Pedal Power a'r gwasanaethau a gynigir ganddynt -
www.cardiffpedalpower.org