Cardiff Caravan Park
Img

Rhestr Prisiau

Rydym ar agor 365 diwrnod y flwyddyn ac yn croesawu ymwelwyr gyda charafannau, cartrefi modur a phebyll

Carafán/Cartref Modur/Campio

Cyfraddau

Llain fesul noson gyda thrydan

£30

Llain fesul noson heb drydan

£27

Llain fesul wythnos gyda thrydan

£180

Llain fesul wythnos heb drydan

£162

Llain fesul noson gyda thrydan – Gwyliau Banc/Digwyddiadau

£40

Llain fesul noson heb drydan – Gwyliau Banc/Digwyddiadau

£35

Cost person ychwanegol fesul noson - Oedolyn

£10

Cost person ychwanegol fesul noson - Oedolyn (Digwyddiadau)

£15

Cost person ychwanegol fesul noson - Plentyn

£4

Cerbydau Ychwanegol

£10

*Mae'r prisiau a restrir yn seiliedig ar ddim mwy na 2 oedolyn neu Deulu gyda 2 oedolyn a 2 blentyn
*Cyfraddau sengl ar gael ar gais
*Yn gynwysedig yn y pris: Carafán + Adlen + Un Cerbyd tynnu yn unig.
*Yn gynwysedig yn y pris: Cartref modur yn unig
*Rhaid i chi roi gwybod am unrhyw geir a phebyll ychwanegol, a thalu amdanynt, wrth gyrraedd.
*Roedd yr holl fanylion yn gywir ar adeg argraffu.

Poteli nwy

Propan coch 3.9kg £17.30
Propan coch 6.0kg £20.40
Propan coch 13.0kg £26.00

Biwtan glas 4.5kg £17.90
Biwtan glas 7.0kg £22.85
Biwtan glas 15.0kg £36.60

Tocynnau

Tocynnau golchi £3.00
Tocynnau sychu £2.00